עילות העיכוב – ללא מעצר פורמאלי

המשטרה רשאית לעכב אדם בשטח כדי לברר את שמו ומענו או כדי לחקור אותו, אם האדם חשוד כי עבר עבירה, או כי הוא עומד לבצע עבירה העלולה לסכן את שלומו או בטחונו של אדם, את שלום הציבור, או את ביטחון המדינה.

חשוב להבין שעל אף שאין מדובר במעצר, עיכוב הוא הגבלה לכל דבר על חירותו של אדם, ומי שעוכב מחויב לציית להוראות השוטר ולהילוות לתחנת המשטרה אם הדבר נדרש.

שוטר רשאי לעכב אדם לתחנת משטרה (כלומר, לדרוש ממנו להילוות לתחנה, מבלי לעצור אותו פורמאלית), אם יש יסוד סביר להניח שהוא עבר עבירה, או יש הסתברות גבוהה שהוא עומד לעבור עבירה מסוכנת, והזיהוי אינו מספיק או שלא ניתן לחקור אותו בשטח. בנוסף, ניתן גם לעכב עד פוטנציאלי, אף שאיננו חשוד, בנסיבות שונות.

ככלל עיכוב יכול להימשך לכל היותר 3 שעות. באירועים חריגים, הקשורים למספר גדול של מעורבים, ניתן להאריך את העיכוב לשלוש שעות נוספות.