עילות מעצר

לשוטר הזכות לעצור אדם אם הוא חשוד בעבירת עוון או פשע, ואם בנוסף על כך קיים יסוד סביר לחשש, שהוא יסכן את ביטחון הציבור או כי הוא ישבש את החקירה או יימלט. כמו כן, ניתן לעצור אדם אם הוא עוכב על פי דין, ואינו מציית להוראות שנתן לו השוטר על פי סמכות העיכוב (ראו להלן), או אם הוא מפריע לו להשתמש בסמכויות העיכוב