הזכותון למפגין/ה

התנהלות ההפגנה

כיצד מתנהלת הפגנה ברישיון?

בהפגנה שקיבלה רישיון מותר למפגינים לעמוד או ללכת במקומות ציבוריים,  גם אם הדבר מפריע לתנועתם של הולכי רגל או כלי רכב. חובת המשטרה היא לאבטח את ההפגנה, לשמור על בטחון המפגינים ולסייע למימוש הזכות להפגין. המארגנים והמפגינים נדרשים לשמור על קיום תנאי הרישיון ועל הסדר.

מתי מותר למשטרה לפזר הפגנה?

קציני משטרה רשאים להורות על פיזור הפגנה רק במקרים הבאים:

  • הפגנה שחייבת רישיון מתנהלת ללא רישיון.
  • המפגינים מפרים את תנאי הרישיון.
  • ההפגנה מסכנת את הציבור.
  • משתתפי ההפגנה נוהגים באלימות.

התנהגות אלימה של מתנגדים להפגנה אינה עילה לפיזורה, אלא אם יש חשש ממשי של סכנה לשלום הציבור.

פיזור ההפגנה

המשטרה נדרשת לפעול בהתאם לכללי פיזור מוסדרים, גם אם ההפגנה לא קיבלה רישיון וגם אם התקבל רישיון אך המפגינים חרגו מתנאיו. תחילה על המשטרה להודיע למפגינים שההפגנה לא חוקית. בשלב זה, השוטרים יכולים לבקש מהמפגינים לעמוד בהגבלות שנקבעו ברישיון (במידה וקיים רישיון) או להציע למפגינים חלופות אחרות שיאפשרו את המשך ההפגנה, תוך צמצום ההפרעה הנגרמת (למשל: להתרחק 100 מטרים מהמקום שבו הם נמצאים). בקשו מהשוטרים לציין את סיבת פיזור ההפגנה ובמידת האפשר, תעדו את הוראת הפיזור או העדרה של הוראה כזו לפני הפיזור בוידאו.

לאחר מכן, על המשטרה לבקש מהמפגינים להתפזר במערכת כריזה מתאימה תוך מתן שהות סבירה להתפזר מהמקום. אפשר לנסות ולנהל משא ומתן על זמן הפיזור.

המשטרה מפזרת הפגנה שלא נדרש לה רישיון. מה עושים?

הוראה לפיזור הפגנה שאינה טעונה רישיון רק בשל היעדר רישיון אינה חוקית. גם חשש לא מבוסס להפרת הסדר הציבורי, במיוחד אם הוא מתמקד בתגובות עוינות של עוברים ושבים או מתנגדים להפגנה, אינו מהווה בסיס חוקי להוראת פיזור. יחד עם זאת מפקד משטרה שסבור בטעות שהוראת הפיזור ניתנה כדין, עלול להפעיל כוח על מנת לפזר את המפגינים. מניסיון העבר, מומלץ ליצור קשר עם מפקד המשטרה בשטח ולנהל איתו דיאלוג מנומס בניסיון להעמידו על חוסר החוקיות של ההוראה להתפזר, ולתעד את הוראת הפיזור ואת הפיזור עצמו. במספר מקרים פסק בית המשפט פיצויים למפגינים שנעצרו או עוכבו בהפגנות חוקיות שלא הייתה עילה לפזרן.

האם ומתי מותר לשוטרים להשתמש בכוח נגד מפגינים?

לשוטר מותר להפעיל כוח בהפגנות במקרים הבאים:

  • לצורך ביצוע מעצר כשהמפגין מתנגד או מנסה לחמוק.
  • לצורך פיזור התקהלות פרועה המסכנת את הציבור.
  • כשהשוטר מותקף או כשהוא מנסה למנוע פשע.

בכל מקרה הכוח שמפעילה המשטרה חייב להיות מוגבל להשגת המטרה שבגינה הופעל.

השימוש באמצעים לפיזור הפגנות הוא שימוש מדורג, ויעשה מן  הקל לחמור  (הכללים והעקרונות החלים על המשטרה בעת פיזור הפגנות, לרבות השימוש באמצעים לפיזור הפגנות, מפורטים בנוהל המשטרה מס' 90.221.012 "הטיפול המשטרתי בהפרות סדר בהפגנות").

לפני השימוש בכל אמצעי בנפרד, על המשטרה לתת אזהרה מוקדמת למפגינים בדבר הכוונה להפעיל אמצעים אלה, במערכת כריזה מתאימה, ולכן לתת להם שהות סבירה להתפזר מהמקום. השימוש חייב להיות מידתי, כלומר לא יעלה על המידה הנדרשת ולצורך השגת המטרה בלבד.

כיצד מתמודדים עם אלימות משטרתית בהפגנות?

במקרה ששוטר מפעיל אלימות כלפי מפגינים מומלץ לשמור על קור רוח  ולדרוש את הפסקת האלימות במילים ברורות. מומלץ למפגינים שחוו אלימות משוטרים, או היו עדים לאלימות, לתעד בפירוט, בצילום ו/או בכתב, בהזדמנות הראשונה ובסמוך ככל שניתן לאירוע את הסיטואציה, את הפגיעות הגופניות ואחרות, את שם השוטרים שהיו מעורבים באלימות, היחידה שאליהם הם משתייכים, מספר התג שלהם, ואת פרטי הקשר של עדים נוספים לתקרית.

על אלימות משטרתית אפשר להתלונן במחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש), הכפופה למשרד . כדאי לעקוב אחר גורל התלונה במח"ש ולקבל אישור על הגשת התלונה את התלונה אפשר להגיש ישירות במשרדי מח"ש השונים בתיאום מראש, בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני. אפשר לערער על סגירת תיק מח"ש.

מה עושים כששוטר מסרב להזדהות?

שוטרים חייבים לענוד תגי זיהוי (ס' 5א(א) לפקודת המשטרה). סירוב של שוטר להזדהות, לרבות אי ענידת התג, מהווה הפרה של החוק ועבירת משמעת, ואפשר להתלונן על כך ביחידת תלונות הציבור במשטרה. לצורך תלונה כזו כדאי לתעד כמה שיותר פרטים על הופעתו של השוטר וכן את המקום והשעה המדויקים שבהם נתקלתם בו. במידת האפשר, נסו לצלם את השוטר.

כיצד מתלוננים על יחס לא ראוי של שוטר בעת פיזור ההפגנה?

על התנהגות לא נאותה של שוטר, כמו אי ענידת תג זיהוי או כל שימוש אחר לרעה בסמכות שעלול להוות עבירת משמעת, אפשר להגיש תלונה ליחידת תלונות הציבור במשטרה.

ראו כאן מידע על דרכי הפנייה למח"ש וליחידת תלונות הציבור במשטרה.

האם מותר לצלם שוטר בפעולה?

צילום והסרטה שמבצעים מפגינים במהלך הפגנות וכן במקרים של היתקלות בין שוטרים לבין מפגינים הוא חוקי. דרישת המשטרה להפסיק לצלם, או בקשה למסור לידי השוטרים את המצלמה, נעשים במרבית המקרים בחוסר סמכות.

צילומים במהלך הפגנות יכולים להוות ראיה חשובה במשפט של מפגינים ותיעוד מצולם מהפגנות שימש גם להוכחת אלימות משטרתית.

למידע נוסף על תיעוד הפגנות קראו את המדריך המלא לתיעוד הפגנות שלנו.

האם מותר להשתמש במגפון בהפגנות?

בניגוד לטענה הנשמעת לא אחת מצד שוטרים, שימוש במגפון בהפגנות אינו טעון רישיון מראש. עם זאת, שימוש יומיומי במגפון במהלך משמרת מחאה קבועה עשוי להוות מטרד מתמשך לציבור, ולהטות את הכף כנגד המפגינים באיזון שבין הזכות להפגין לבין אינטרסים אחרים של הציבור. בנוסף, על פי התקנות למניעת רעש, אין להרעיש בין השעות 16:00-14:00 ובין השעות 07:00-23:00 למחרת באזור מגורים.