ביום 17.1.2017 הגישה האגודה לזכויות האזרח תביעה בשמה ובשם שתי עובדותיה, שהותקפו בידי שוטרים במהלך הפגנה של יוצאי אתיופיה בחודש יוני 2016 בתל אביב.

שתי העובדות – שירלי נדב, רכזת פרויקט דוקורייטס, וספיר סלוצקר עמראן – יצאו לתעד את ההפגנה ואת התנהלות השוטרים. בשני אירועים נפרדים במהלך ההפגנה, הותקפה כל אחת מהן בידי שוטרים, שחטפו מידה את המצלמה והטיחו אותה בחוזקה בקרקע על מנת לגרום לה נזק ולהוציאה מכלל שימוש(אחת מהן נהרסה כליל). השוטרים התוקפים לא ענדו תגי זיהוי בניגוד לדין, ואף סירבו להזדהות למרות שנדרשו לעשות זאת והכול בגיבוי ובעידוד של מפקדיהם. בית המשפט מתבקש לחייב את משטרת ישראל ואת מפקד תחנת לב תל-אביב לשלם לתובעות פיצוי בסך של כ-50,000 ₪ בגין כאב וסבל, פגיעה בכבוד, בחופש הביטוי ובזכויות יסוד נוספות, ובגין הנזקים לציוד הצילום.

בכתב התביעה נטען, בין היתר, כי מעשי התקיפה והשחתת ציוד הצילום בוצעו במטרה להפסיק את פעילות התיעוד ולמנוע מהתובעות לצלם שוטרים, שתוקפים מפגינים בניגוד לדין. עוד נטען, כי מעשי התקיפה, כמו במקרים רבים אחרים שבהם שוטרים תקפו צלמים במהלך הפגנות, מטרתם להרתיע ולהלך אימים על התובעות ועל כל מי שתרצה בעתיד לתעד שוטרים בעת מילוי תפקידם, ובפרט בעת שהם מתעמתים עם מפגינים. חומרה יתרה נודעת להפרת החובה שקבועה בפקודת המשטרה לענוד תגי זיהוי ולהזדהות. חובה זו נועדה להרתיע מפני שימוש לרעה בסמכויות שיטור והפרתה, בהיתר, בעידוד או בהעלמת עין של מפקדים בכירים, היא שאפשרה את מעשי התקיפה והשחתת ציוד הצילום.

התביעה נכתבה על ידי עוה"ד אבנר פינצ'וק ושרונה אליהו חי בסיועה של ספיר סלוצקר עמראן. ניתן לקרוא את התביעה המלאה בקישור המצורף:

http://www.acri.org.il/he/39626

לאחר מספר פגישות הוחלט על סיום התביעה בהסכם פשרה, לפיו משטרת ישראל שילמה סכום של 9,000 ש"ח לתובעות.