בעקבות עדויות וסרטונים שהגיעו לרכזת פרויקט דוקורייטס, פנו האגודה לזכויות האזרח והוועד נגד עינויים ביום 8.5.2018 ליועצת המשפטית של המשטרה בעניין כשלים חמורים שהתגלו בשימוש המשטרתי במכת"זית בהפגנות החרדים בעת האחרונה. מהעדויות שאספנו ומסרטונים שמתעדים את האירועים עולה, כי השימוש באמצעי זה נעשה באופן בלתי מידתי, בלתי זהיר ובניגוד לנהלים, תוך גרימת פציעות קשות לעוברי אורח ובכלל זה ילדים, נשים וקשישים.

מהעדויות עולה שימוש ישירות לכיוון ראשי מפגינים, התזה בלתי מובחנת לאזורים שמחוץ למוקד ההפגנה כלפי עוברי אורח, התזה לעבר בנייני מגורים, לתוך בתים ולתוך בתי עסקים וכתוצאה מכף אף פציעתם של מספר אנשים שלל לא נטלו חלק בהפגנות.

באחד מהמקרים המתוארים במכתב, תואר כיצד נפגעו ילד בן 7 וילדה בת 8 בעת שעמדו בחלון ביתם בירושלים, ונפגעו ברגליהם מפגיעת נוזל הניתז בחוזקה ממכלית בואש. במקרה אחר, אישה בת 20 נפצעה מפגיעה ישירה של סילון מכתז"ית בירושלים, איבדה את הכרתה ונאלצה לעבור ניתוח בראשה.

בפנייה, שכתבה עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח, דרשו הארגונים שהמקרים ייחקרו באופן פרטני, ושהמשטרה תבחן באופן מערכתי את אופן השימוש במכת"זית בהפגנות. כמו כן דרשו הארגונים שהמשטרה תמנע כליל משימוש במכת"זית באזורים עירוניים צפופים, באזורים הומי אדם שבהם לא ניתן להבחין בין המפגינים ליתר האוכלוסייה, וכאשר יש ילדים באזור ההפגנה.

פניית האגודה לזכויות האזרח ליועצת המשפטית של המשטרה | נספח עדויות