מוקד חופש הביטוי והמחאה

ארגוני זכויות אדם וסיוע משפטי שפועלים, הן כמנגנון משותף והן באופן עצמאי, להגנה על חופש הביטוי והמחאה בישראל ועל זכויות מפגינים. הארגונים החברים במוקד: האגודה לזכויות האזרח (פרויקט דוקורייטס), עדאלה, הוועד הציבורי נגד עינויים, הקרן למגיני זכויות אדם ופורום דו-קיום בנגב. המוקד פועל בתמיכת ובריכוז שתי"ל – קרן החדשה לישראל.

בנושא חופש הביטוי והזכות להפגין באזור הנגב:

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי  | 050-7701118

יעוץ משפטי למקרי אלימות משטרתית והגשת תלונות למח"ש: 

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל | 052-3872231

סיוע של עו"ד במקרה של מעצר: 

הקרן למגיני זכויות אדם (קז"א) | 050-4479993

סיוע ויעוץ משפטי לפעילים ערבים בנושא זכויות מפגינים וחופש ביטוי:

עדאלה– המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל

054-7597036, 04-9501610

אם עוכבת או נעצרת מומלץ להתקשר מיד לעו"ד או לדאוג שמישהו יתקשר בשבילך

מספרי הטלפון של מחלקות המעצרים בסניגוריה הציבורית: 

מחוז מרכז: בגירים – 073-3923556/7, קטינים – 073-3923583/4. פקס – 02-6462669

מחוז תל אביב: בגירים – 073-3923621/4, קטינים – 073-3923606/7. פקס – 02-6462708

מחוז חיפה: 073-3921010. פקס- 02-6467486

מחוז צפון: 073-3929817. פקס- 02-6462820

מחוז ירושלים: 073-3926010, 073-3926009. פקס- 02-6467483

מחוז דרום: 073-3922487. פקס- 02-6467021

ייעוץ לעצורים לפני חקירה בשעות הלילה ובסופי שבוע:

טלפון | 076-5300901

(א'-ה' 24:00 עד 07:30; ו' משעה 15:00 עד א' בשעה 07:30)