מוקד חופש הביטוי והמחאה

ארגוני זכויות אדם וסיוע משפטי שפועלים, הן כמנגנון משותף והן באופן עצמאי, להגנה על חופש הביטוי והמחאה בישראל ועל זכויות מפגינים. הארגונים החברים במוקד: האגודה לזכויות האזרח(פרויקט דוקורייטס), עדאלה, הועד הציבורי נגד עינויים, מרכז תמורה, הקרן למגיני זכויות אדם ופורום דו-קיום בנגב. המוקד פועל בתמיכת ובריכוז שתי"ל- קרן החדשה לישראל.

בנושא חופש הביטוי והזכות להפגין באזור הנגב:

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי | 050-7701118

יעוץ משפטי למקרי אלימות משטרתית והגשת תלונות למח"ש: 

מרכז תמורה – המרכז המרכז המשפטי למניעת אפליה | 03-9634159

יעוץ לקבלת פיצוי בתביעה נזיקית על יחס לא ראוי של המשטרה: 

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל | 02-6429825

סיוע של עו"ד במקרה של מעצר: 

הקרן למגיני זכויות אדם (קז"א) | 050-4479993

סיוע ויעוץ משפטי לפעילים ערבים בנושא זכויות מפגינים וחופש ביטוי:

עדאלה– המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל

054-7597036, 04-9501610

אם עוכבת או נעצרת מומלץ להתקשר מיד לעו"ד או לדאוג שמישהו יתקשר בשבילך

מספרי הטלפון של מחלקות המעצרים בסניגוריה הציבורית: 

מחוז ירושלים | 02-5696112/214

מחוז צפון | 04-6029105/111

מחוז חיפה | 04-8633700/1/2

מחוז תל אביב | 03-6932662/57

מחוז מרכז | 03-6932670/1

מחוז דרום |  08-6404493

ייעוץ לעצורים לפני חקירה בשעות הלילה ובסופי שבוע:

טלפון | 076-5300901

(א'-ה' 24:00 עד 07:30; ו' משעה 15:00 עד א' בשעה 07:30)