האגודה לזכויות האזרח פנתה לאוניברסיטת בן גוריון בנגב בשמו של מר עמית סלומון סטודנט לתואר שני , בדרישה לוועדת המשמעת לחזור בה מהגשת הקובלנה כנגדו על חלקו בפעילות מחאה כנגד חברת כ"יל וכן לבצע בדיקה מעמיקה בעניין טיפול מאבטחי האוניברסיטה באירוע.

ביום 29.11.2017 התקיימה משמרת מחאה של תא הסטודנטים של הארגון הסביבתי "מגמה ירוקה" מחוץ לכותלי האוניברסיטה, זאת כנגד השתתפות מר אשר גרינבאום, מנכ"ל חברת כ"יל, בכנס עיתון דה- מרקר.

משמרת המחאה כללה חלוקת כרוזים ומדבקות לבאי האוניברסיטה המתנגדים למתן במה למנכ"ל כי"ל בשל חלקה של החברה בזיהום הנגב ואסון נחל אשלים. חלק מהמפגינים נכנסו ל

פעולה מחאה נוספת התרחשה בפאנל שהתקיים בכנס בהשתתפותו של מנכ"ל כי"ל ודוברים נוספים, בה הופרעו דבריו לזמן קצר. אחד מהפעילים, מר סלומון, יישב בקהל מחופש ליעל, והביע בקול את רצונו להעניק ליו"ר כי"ל גביע  כפרס על היותו "המזהם הגדול בנגב", בדרך מחאה יצירתית שנועדה לעודד את השיח בכנס על חלקה של חברת כי"ל בזיהום הנגב.

מר סלומון נגרר בחוזקה החוצה ע"י הקב"ט וארבעה מאבטחים נוספים, שהפעילו כוח רב שלא לצורך ולפתו את ידיו בחוזקה.

מר סלומון הואשם בהפרת מס' סעיפים מתקנון האוניברסיטה, החמורים שבהם כוללים הפרה של תקנות לגבי פעילות פוליטית, התנהגות שיש בה אי ציות והתנהגות שאינה הולמת סטודנט.

בדיון שהתקיים ביום 19.7.2018 זוכה מר סלומון מכלל האישומים וכך הסתיים הליך משמעתי שמלכתחילה לא היה צריך להתקיים.

חינוך לאזרחות פעילה, לחופש ביטוי ולדיון ציבורי חופשי ופתוח הוא אחד מעמודי התווך של ההשכלה הגבוהה ואנו רואים בחומרה כל ניסיון לפגוע בכך.

פרוייקט דוקורייטס מלווה סטודנטים ופעילים בתאים פוליטיים ומפלגתיים באוניברסיטה ופועל כדי להגן על המוחים ולדאוג שיוכלו לממש את חופש הביטו והמחאה שלהם גם באוניברסיטאות ובמכללות.