שאלות נפוצות:

מתי צריך להוציא רישיון להפגנה?

האם למשטרה יש סמכות לזמן אותי לתחנת המשטרה כדי לתשאל אותי על המחאה שאני מארגנת?

מתי מותר לעצור מפגינים?

האם שוטר ראשי להורות לי להפסיק לצלם בהפגנה במרחב הציבורי?

האם המשטרה חייבת לספק תרגום בחקירת מפגין שאינו דובר עברית?

מתי מותר למשטרה לקחת ממני אמצעי זיהוי כמו טביעות אצבעות ותצלום?

מתי מותר למשטרה לקחת ממני דגימת דנ"א?

האם הקמת אוהל/מאהל מחאה היא חוקית?

האם מותר להקים דוכני הסברה במסגרת פעילות מחאה במרחב הציבורי?

האם צריך אישור להנפת שלטים, קריאת סיסמאות ושימוש במגפון?

כיצד מקבלים רישיון להפגנה?

מי יכול לסרב לתת רישיון להפגנה ולמה?

האם המשטרה מוסמכת להתנות תנאים ברישיון ההפגנה?

מה העלויות שהמשטרה רשאית לבקש ממארגני הפגנה?

איזה אישורים המשטרה רשאית לבקש ממארגני ההפגנה?

האם מותר למשטרה להתנות רישיון להפגנה בהתחייבות המארגנים לשאת באחריות פלילית?

האם המשטרה יכולה להציב תנאי שלא להשמיע מסר מסוים בהפגנה?

האם המשטרה מוסמכת להתנות רישיון באישור הרשות המקומית?

האם שימוש במצלמה יכול להיחשב כהפרעה לשוטר במילוי תפקידו?

האם שוטר יכול להחרים את כרטיס הזיכרון שבמצלמה שלי?

האם שוטר יכול לדרוש להסתכל בתמונות שצילמתי?

האם שוטר יכול לדרוש ממני למחוק תמונות שצילמתי?

מה עושים כששוטר מסרב להזדהות?

בהתקיים כל התנאים הבאים: - משתתפים בהפגנה 50 אנשים ויותר; -ההפגנה נערכת תחת כיפת השמיים; - מתקיימים בה נאומים מדיניים (הנפת שלטים, קריאת סיסמאות ושימוש במגפון אינם נחשבים נאום מדיני). באוקטובר 2017 הוציא בג"ץ פסק דין חדש, שצמצם באורח משמעותי את הנסיבות שבהן יש להוציא רישיון משטרתי לקיום הפגנות ומחאות ; סמכות המשטרה להציב דרישות ותנאים , לפני ההפגנה או במהלכה , נותרה בעינה - היא אינה שמורה רק להפגנות הטעונות רישיון ; יחד עם זאת , הגבלות יוטלו רק אם הן דרושות למניעת סכנה קרובה לוודאי לפגיעה רצינית וקשה בסדר הציבורי ובביטחון הציבור . בעקבות פסק הדין נערכת במשטרה בחינה מחודשת של הדין והפרקטיקה בסוגיה זו ועל כן מומלץ לעקוב אחר התפתחויות ושינויים שעשויים לחול

הרשמו לעדכונים